رفتن به محتوای اصلی
x

معاون آموزشی

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر ایمان ادیبی                                                 

دکتر ادیبی

 شرح وظایف

 میزان تحصیلات: دکتری تخصصی (بیماریهای مغز و اعصاب) و (فلوشیپ MS)
 آدرس الکترونیکی: i_adibi@med.mui.ac.ir
 راه ارتباطی:

ملاقات حضوری:روزهای یکشنبه ساعت 10-12 دفتر معاونت آموزشی

ساختمان شماره یک- طبقه دوم- حوزه ریاست بیمارستان- دفترمعاونت آموزشی

تماس تلفنی: 32339021

   کارشناس مسئول آموزش

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا محمدی

زهرا محمدی

 شرح وظایف

 میزان تحصیلات: کارشناس
 آدرس الکترونیکی:  
 راه ارتباطی: دفتر معاونت آموزشی بیمارستان- تلفن 32339021 یا داخلی 2217

 مسئول EDO

 نام و نام خانوادگی:  

 

 شرح وظایف

 میزان تحصیلات:  
 آدرس الکترونیکی:  
 راه ارتباطی: