رفتن به محتوای اصلی
x

معاون درمان

 نام و نام خانوادگی:دکتر الهه نصری نصرآبادیدکتر الهه نصری معاون درمان
 میزان تحصیلات:دکتری تخصصی (طب اورژانس)
 آدرس پست اکترونیکی:elahenasr@med.mui.ac.ir

شرح وظایف‌ معاون درمان بیمارستان:

همکاری با تیم مدیریت و رهبری بیمارستان در راستای وظایف اصلی این تیم

نظارت و ارتقاء عملکرد واحدهای تشخیصی و درمانی اعم از اورژانس بخشهای درمانی درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی اتاق عمل، داروخانه آزمایشگاه تصویر برداری تجهیزات پزشکی و غیره

مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های درمانی اعم از تدوین و اجرای گایدلاین ها

ارزیابی و بهبود فرایندهای اصلی و فرعی بیمارستان و کمک به حل مشکلات واحدها

جمع آوری در ارتقاء وضعیت شاخصهای بیمارستانی به ویژه شاخص های درمانی

بستر سازی و نظارت بر حسن اجرای مدلهای مختلف بهبود کیفیت و ایمنی بیمار کنترل عفونت و پیگیری امور بیماران و امور مربوطه

همکاری در کسب جایگاه برتر اعتبار بخشی مطابق با استانداردهای کشوری

شرکت فعال در کمیته های بیمارستانی و تلاش بر ارتقاء عملکرد کمیته ها به خصوص کمیته های مرگ و میر ایمنی بیمار بهبود کیفیت اخلاق بالینی دارو درمان و تجهیزات پزشکی و .... و پیگیری اجرای مصوبات آن

مشارکت در تدوین و بکارگیری RCA و FMEA های درمانی

مشارکت ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای پزشکان غیر هیئت علمی و حل مسائل مرتبط با ایشان

همکاری و هماهنگی با ریاست بیمارستان و ارسال گزارش های مورد نیاز

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق