رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش ویژه ژورنال معتبر (eLife IF 8.7) ازمقاله اخیر چاپ شده در این مجله بر اساس مطالعه انجام شده در بخش ام اس بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان زیر نظر دکتر ایمان ادیبی و دکتر مهدی صنایعی در مورد اختلال حافظه بیماران ام اس

https://elifesciences.org/digests/87442/fading-memories