رفتن به محتوای اصلی
x

گرامیداشت روز ملی اسناد و مدارک پزشکی در بیمارستان کاشانی

روز ملی اسناد و مـدارک پزشکـی، بر امانتداران اسناد پزشکـی بیمـاران و عرصه سلامــ🍎ـت بویژه همکارانِ شاغلِ در واحد مدارک پزشکی، مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان آیت الله کاشانی مبـارک باد 
از منـابع اصلـی اطلاعات، مـراقبت و سلامت پرونده پزشکـی بیماران است که خود بعنـوان مهمتـرین و غنـی ترین منبع اطلاعاتی مطـرح می باشد.
 پرونده پزشکـی بیمار، مهمتـرین ابزار ذخیـره و بازیابی اطلاعات و آنالیـز مراقبت های درمانی است که ممکن است در آینـده اِستنادِ مهمـی برای مراجعیـن و بیماران باشد.
به همین مناسبت، رییس مرکز آقای دکتر مجتبی رحیمی به همراه آقای کریمی مدیریت و آقای هارونی مسیول روابط‌عمومی به بهانه تجلیل و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم واحد اطلاعات سلامت(مدارک پزشکی)با اهدای گل و تبریک این روز، تقدیر نمودند.