رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا(بحران) مرکز کاشانی، امروز تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط‌عمومی مرکزآموزشی درمانی آیت اله کاشانی، امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲، کمیته مدیریت خطر حوادث وبلایا در سالن جلسات حوزه ریاست بیمارستان کاشانی با حضور اعضای کمیته، تشکیل جلسه داد.

بنابراین گزارش، اعضای کمیته بحران، دکتر رحیمی فرمانده حادثه، آقای کریمی جانشین فرماندهی و مدیران زیرشاخه های چارت فرماندهی مدیریت بحران، در خصوص مباحثی چون:

1- بررسی برنامه افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکی، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی(نقاط قوت، چالش‌ها و راهکارها)

2- بررسی برنامه تداوم ارائه خدمات درمانی _ حیاتی بیمارستان(نقاط قوت، چالش ها و راهکارها) بحث و تبادل نظر نمودند