رفتن به محتوای اصلی
x

واحد تغذیه

 نام ونام خانوادگی: آقای مسعود محمدی محمدی
 میزان تحصیلات: کارشناس  تغذیه
 مسیر ارتباطی:

ساختمان شماره دو ، طبقه زیرزمین ، واحد تغذیه

تلفن: 32330091_ داخلی 2317