رفتن به محتوای اصلی
x

فناوری اطلاعات

 نام و نام خانوادگی:  آقای مهندس حمید شاهین فر  مسئول واحد فناوری اطلاعات
 میزان تحصیلات:  کارشناس کامپیوتر  
 آدرس پست الکترونیکی:    

 

 نام و نام خانوادگی:  خانم مهندس آذربد  مسئول HIS
 میزان تحصیلات:  کارشناس ارشد فناوری اطلاعات  
 ادرس پست الکترونیکی: