رفتن به محتوای اصلی
x

روز جهانی ایمنی بیمار گرامی باد

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی آیت اله کاشانی ، هر ساله سازمان جهانی WHO در روز جهانی ایمنی بیمار که مصادف با 17 سپتامبر میباشد؛ بر آن است؛ تا با تمرکز بر یکی از مسائل مهم در این زمینه مردم و جامعه را به این مهم آگاه سازد و در راستای همین هدف ،۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ به عنوان  دارو دادن ایمن از سوی این سازمان بین المللی نامگذاری شده است.
بنابراین گزارش، رئیس محترم بیمارستان کاشانی جناب آقای دکتر رحیمی و مدیر محترم مرکز جناب آقای کریمی از تلاشها و خدمات ارزنده مدیر محترم پرستاری سرکار خانم علیخواه در زمینه ایمنی بیمار در کلیه بخشها تقدیر نموده و با اهدای لوح تقدیر و هدایای ارزنده از زحمات مسئول واحد ایمنی بیمار  سرکار خانم صدوری و رابطین پرتلاش مرکز تقدیر نمودند.