رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه

 

 نام و نام خانوادگی:  آقای رسول شهبازی شهبازی
 میزان تحصیلات: دیپلم
مسیر ارتباطی:

ساختمان شماره یک- طبقه دوم- واحد دبیرخانه 

تلفن: 32330091 داخلی 2244