رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه کمیته مدیریت و رهبری مرکز کاشانی(بهمن 1402)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، صبح امروز 26 بهمن ماه 1402 کمیته مدیریت و رهبری بیمارستان کاشانی اصفهان در سالن جلسات حوزه ریاست تشکیل جلسه داد.

بنابراین گزارش، اعضای این کمیته به ریاست دکتر مجتبی رحیمی رییس بیمارستان، در خصوص کارسنجی و زمان سنجی فعالیت های کارکنان بالینی و نحوه اجرای آن بحث و تبادل نظر نمودند.