رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مدیریتی تیم ایمنی بیمار از واحد تغذیه مرکز (آبان ماه 1402)

صبح امروز چهاردهم آبان، تیم ایمنی بیمار مرکز کاشانی متشکل از ریاست و مدیریت، مدیر خدمات پرستاری، کارشناسان واحد بهبود کیفیت از واحد تغذیه مرکز، بازدید نمودند.