رفتن به محتوای اصلی
x

از بخش های منتخب مرکز، تجلیل شد

به گزارش روابط‌ عمومی مرکزآموزشی درمانی آیت اله کاشانی، در حاشیه گرامی داشت روزجهانی ایمنی بیمار، از بخش هایی که بیشترین مشارکت را در گزارش دهی خطا در جهت مدیریت ریسک خطا و اقدامات پیشگیرانه ارائه نمودند؛ تجلیل شد.
بنابراین گزارش، به  پیشنهاد کارشناس واحد ایمنی بیمار مرکز و تیم مدیریت ایمنی بیمار، طی مراسمی از بخش های داخلی اعصاب و آزمایشگاه بیمارستان آیت اله کاشانی بنا به بیشترین مشارکت با واحد ایمنی بیمار، با اهدای گل از مسئولین این  واحدها،  تجلیل شد.