previous pauseresume next

روز جهانی رادیولوژی گرامی باد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی, امروز ۱۷ آبان ماه مصادف با ۸ نوامبر  روزجهانی رادیولوژی نامگذاری شده و به همین مناسبت در بیمارستان کاشانی اصفهان به پاس زحمات بی دریغ متخصصین ، کارشناسان ، تکنسین ها و پرسنل خدوم واحد تصویر برداری مرکز کاشانی با حضور رئیس محترم بیمارستان جناب آقای دکتر هاشمی به همراه معاون محترم آموزشی  جناب آقای دکتر ادیبی و جناب آقای مهندس سامی مدیر مرکز و تیم مدیریت با اهدای لوح تقدیر و گل و شیرینی این روز را گرامی داشته و از زحمات این عزیزان مراتب قدردانی را ابراز نمودند.