رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

 نام و نام خانوادگی:  دکتر سعید مجیدی نژاد  
 میزان تحصیلات:  متخصص طب اورژانس
 آدرس پست الکترونیکی:  
 سوابق اجرایی: