رفتن به محتوای اصلی
x

دوره آموزش فلوشیپ MS در مرکز جامع ام اس بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان راه اندازی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی آیت اله کاشانی، به منظور ارزیابی و بررسی پتانسیل های موجود جهت راه اندازی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ام اس در بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان، امروز چهارشنبه ۱۵ دی ماه توسط هیات محترم ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متشکل از جناب آقای دکتر صحرائیان ، آقای دکتر فروغی پور و سرکارخانم صفاری کارشناس دبیرخانه ی شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت مطبوع انجام پذیرفت.

بنابراین گزارش طی بازدیدی که امروز از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای بررسی پتانسیل و امکانات بخش  ام اس بیمارستان آیت اله کاشانی به منظور تربیت فلوشیپ فوق تخصصی ام اس انجام گرفت این مرکز از سال آینده قادر خواهد بود نسبت به پذیرش دستیار فلوشیپ در رشته ام اس اقدام نماید. گروه فوق تخصصی ام اس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متشکل از سرکار خانم دکتر فرشته اشتری متخصص نورولوژی و استاد گروه مغز و اعصاب ،جناب آقای دکتر شایگان نژاد متخصص نورولوژی و استاد گروه مغز و اعصاب و آقای دکتر ایمان ادیبی فلوشیپ ام اس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد.طی بازدیدی که از بخش سرپایی و بستری بیماران ام اس هسته آنالیز کمی تصاویرMRI  بخش توانبخشی بیمارستان کاشانی و بخش نوروسایکیاتری این مرکز انجام گرفت با توجه به تعداد بیماران سطح علمی گروه و امکانات آموزشی پژوهشی و درمانی موجود در مرکز توسط ارزیابان وزارت بهداشت بسیار مطلوب ارزیابی شد.

گفتنی است در این بازدید که با حضور جمعی از اعضای محترم هیات علمی مرکز کاشانی برگزار شد به لزوم تدوین برنامه مدون آموزشی و ارزشیابی دستیاران فلوشیپ ام اس تاکید شد. با توجه به نتایج ارزیابی انجام گرفته گروه فوق تخصصی ام اس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین مرکز تربیت دستیار فلوشیپ ام اس در ایران خواهد بود این موفقیت بزرگ را به اعضای گروه بیماریهای مغز و اعصاب، جامعه دانشگاهی علوم پزشکی استان اصفهان و کارکنان بیمارستان آیت اله کاشانی تبریک میگوئیم.