previous pauseresume next

بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش صرع

به گزارش روابط عمومی مرکز بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی صرع روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ با هدف ایجاد خطوط ارتباطی بین مدیریت وکارکنان ، همکاری کارکنان درارتقای فعالیت های ایمنی بیمار، گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته وکاهش وقوع اتفاقات ایمنی بیمار در این مرکز انجام گردید

بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی اعصاب

به گزارش روابط عمومی مرکز بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی اعصاب روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۱ با هدف ایجاد خطوط ارتباطی بین مدیریت و کارکنان ، همکاری کارکنان در ارتقای فعالیت های ایمنی بیمار، گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته و کاهش وقوع اتفاقات ایمنی بیمار در این مرکزانجام گردید

افتتاح محل جدید درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکزآیت الله کاشانی

به گزارش روابط عمومی مرکز روز شنبه ۲۳ تیر ماه با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر رستگار، معاون محترم آموزشی، مدیریت و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه محل جدید درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی پنج شنبه ۲۱ تیر ماه دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و  منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه سرکار خانم تاج الدین نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، طی یک  بازدید ۳ ساعته از طرح توسعه و اتاقهای عمل جدیدالتاسیس و بخش های مختلف مرکز بازدید به عمل آوردند.

برگزاری دوره آموزشی مهارت ارتباطی درمحیط کار

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني ، روز پنج شنبه ۹۷/۰۴/۱۴ ازساعت ۰۷/۳۰  کلاس آموزشی مهارت ارتباطی درمحیط کار و کنترل خشم با حضور سرکار خانم دکتر منتظرالظهور و آقای دکتر دایی جعفری در سالن کوثر برگزار گردید.

نشست ریاست و مدیریت مرکز با کارکنان حراست و انتظامات مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکزعصر روز یکشنبه جلسه ای درسالن جلسات با حضور ریاست ، مدیریت، مدیردفترخدمات پرستاری ، مسئول بخش اورژانس ، مسئول حراست و انتظامات مرکز برگزارگردید.

بازدید هفتگی تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش داخلی اعصاب مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، بازدید هفتگی تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش داخلی اعصاب مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی روز یکشنبه ۱۰/۰۴/۹۷ با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتررستگار، معاون محترم آموزشی تیم مدیریت اعم از مدیریت، دفترپرستاری، مسئول خدمات، رابط تیم مدیریتی ایمنی بیمار، مسئول واحد کنترل عفونت، مسئول واحد بهبود کیفیت، مسئول واحد تجهیزات پزشکی، سوپروایزر آموزشی و مسئول روابط عمومی مرکز انجام گرفت.

مراسم تودیع و معارفه مدیر امورمالی مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز روز چهارشنبه نهم خرداد ماه مراسم تودیع و معارفه مدیر امور مالی مرکز با حضور ریاست، مدیریت و مسئولین محترم واحدها و با سخنرانی جناب آقای رضایت مدیر مالی دانشگاه برگزار گردید.

دراین مراسم از زحمات آقای محمد ارشادی مدیر مالی قبل تقدیر و تشکر و آقای سعید یوسفی به عنوان مدیر مالی جدید معرفی شدند.

برگزاری کمیته مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی و نسوج

به گزارش روابط عمومی مرکز کمیته مرگ و میر و عوارض آسیب شناسی و نسوج روز دوشنبه ۹۷/۰۲/۲۴ با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر رستگار و کلیه اعضای اصلی و پزشکان و پرستاران مرتبط با پرونده در خصوص بیماری که منجر به فوت شده بود در سالن جلسات حوزه ریاست مرکز برگزار گردید.

بازدید مدیریتی تیم ایمنی بیمار از بخش گوش و حلق

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، بازدید تیم ایمنی بیمار از بخش   ENT مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر رستگار و  تیم مدیریت به همراه مدیر خدمات پرستاری، رابط تیم ایمنی بیمار، مسئول واحد کنترل عفونت، مسئول واحد بهبود کیفیت و مسئول روابط عمومی انجام گرفت؛ و پیشنهادات و انتقادات مسئول و پرسنل این بخش به کمیته های مربوطه برای رسیدگی ارجاع داده شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی RSS