previous pauseresume next

خارج کردن توده بزرگ از کلیه یک بیمار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

یک توده ۲ کیلوگرمی از کلیه بیمار ۲۴ ساله در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی خارج شد.

دکتر محمود صرافیان متخصص کلیه و مجاری ادراری در این خصوص گفت : بیمار ۲۴ ساله ای که به دنبال تصادف دچار تب ، درد شکم و خونریزی ادرار شده بود به مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی مراجعه کرده و پس از انجام اقدامات تشخیصی با احتمال توده بزرگ در کلیه چپ و هماتوم اطراف کلیه ، با همراهی آقای دکتر احمد انشایی ، متخصص کلیه و مجاری ادراری ، تحت عمل جراحی قرار گرفت و کلیه بیمار همراه با توده ای به طول ۲۲ سانتی متر با وزن ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم از بدن وی خارج شد . دکتر صرافیان افزود : جواب پاتولوژی توده کارسینوم سلول رنال گزارش شده و بیمار پس از ۴ روز بستری در بیمارستان ، با حال عمومی خوب مرخص شد .