previous pauseresume next

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مرکز کاشانی

صبح روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ، آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از اجرای برنامه تحول نظام سلامت با حضور در واحد درآمد مرکز آموزشی آیت الله کاشانی از نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت و میزان رضایت مردم از اجرای این برنامه بزرگ ملی بازدید نمودند.

در این بازدید آقای دکتر یوسفی با همراه بیماران و همچنین همکاران بخش‌های پذیرش و درآمد مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی گفتگو کرده و مراجعین به این مرکز از اجرای برنامه تحول نظام سلامت و کاهش چشمگیر سهم پرداختی بیماران اظهار خرسندی و رضایت کامل داشتند .