previous pauseresume next

بازدید بازرسین وزارتخانه از روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مرکز کاشانی

صبح روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ، آقای دکتر گودرزی بازرس وزارتخانه با هیئت همراه و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور در مرکز آموزشی آیت الله کاشانی از نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت و میزان رضایت مردم از اجرای این برنامه بزرگ ملی بازدید نمودند.

در این بازدید آقای دکتر گودرزی ضمن بازدید از مرکز ، با همراه بیماران و همچنین همکاران بخش‌ اورژانس و بخش ویژه مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی گفتگو کرده و از عملکرد و اقدامات بسیار خوب مسئولین مرکز در اطلاع رسانی و اجرای این طرح بزرگ ابراز رضایت نمود .