رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت درمان

 نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا ابوطالبی  
 میزان تحصیلات: متخصص طب اورژانس
 آدرس پست اکترونیکی: