previous pauseresume next

گرامیداشت روز ۱۷ اردیبهشت روز مدارک پزشکی در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

به مناسبت ۱۷ اردیبهشت روز اسناد ملی و مدارک پزشکی و به پاس زحمات همکاران شاغل در واحد مدارک پزشکی دکتر سلیمانی مدیر مرکز به اتفاق مدیر پرستاری، مسئول حسابداری ، دفترنسیم مهر، روابط عمومی و رئیس اموراداری با حضور در واحد مدارک پزشکی از تلاش های این عزیزان تقدیر و تشکر نمودند.