previous pauseresume next

برگزاری دوره آموزش مداوم

دوره آموزش مداوم با عنوان تدابیر درمانی و مراقبتی در بیماران بای پس معده روز پنج شنبه ۲۷ دیماه با حضور اساتید محترم آقای دکتر صیادی و دکتر مللی توسط واحد آموزش مرکز درسالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.