previous pauseresume next

بازدید معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی آیت الله کاشانی معاون محترم دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی به همراه ریاست و مدیریت محترم مرکز جناب آقای رستگار و دکتر سلیمانی روز چهارشنبه ۲۷ دیماه از روند آماده سازی اتاق عمل این مرکز دیدن و به بررسی مشکلات و برنامه های آینده پرداختند همچنین از بخش های آزمایشگاه سی تی اسکن  تروما یک و ترما دو بازدید نموده و به اتفاق دکتر جوادی رئیس سازمان نظام پزشکی  عضو شورا ی شهر از چند نفر از بیماران بستری عیادت نموده و جویای احوال آنها شدند.