previous pauseresume next

افتتاح واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی پژوهشی آیت الله کاشانی بمناسبت ماه پژوهش روز۲۶ آذرماه میزبان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه سرکار خانم حق جو بودند،در ابتدای این جلسه ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر هاشمی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم انجام پژوهشهای کاربردی درمراکز را لازم دانستند. درادامه سرکارخانم دکتر حق جو از همه اعضاء هیات علمی و عملکرد مرکز در حوزه پژوهش تشکر نمودند و هدف از ایجاد این مرکز را تلاش در جهت ارائه پژوهش در عرصه  دانستند  پژوهشی هدفمند  با ساختار منظم وکاربردی در پایان واحد توسعه تحقیقات بالینی این مرکزکه با همکاری معاونت تحقیقات در کمتر از یک ماه تجهیز و راه اندازی شده بود افتتاح گردید.