previous pauseresume next

یک روز پر کار برای اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی یکی از شلوغ ترین و پرکارترین روزهای خود را تجربه کرد.

دکتر حسین سلیمانی مدیر مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی از یک روز پرکار و شلوغ در اورژانس بیمارستان کاشانی خبر داد و گفت : در بامداد روز یکشنبه ۷ شهریور سال ۹۵ به دلیل حجم بالای مراجعه به اورژانس بیمارستان ، وضعیت قرمز اعلام گردید .

دکتر سلیمانی اظهار داشت : با توجه به اینکه ظرفیت بخش بستری اورژانس بیمارستان ۲۸ تخت می باشد ، تعداد بیمار بستری در این بخش به ۴۶  نفر رسید و با توجه به بیماران ادمیت که ۱۴ نفر بودند جمع بیماران بخش اورژانس ۶۰ نفر شده که این موضوع موجب شد تیم بحران به حالت آماده باش درآمده و به منظور کنترل کردن وضعیت ، وارد عمل شود.

 ایشان که علت شلوغ شدن اورژانس بیمارستان را کمبود تخت بستری می دانست گفت : با توجه به اینکه بیمارستان کاشانی مرکز ترومای استان می باشد ، تیم پزشکی و پرستاری این بیمارستان آموزش های تخصصی لازم را در مواقع بحران و مواجه شدن با چنین مواردی را سپری کردند اما این مورد یکی از موارد نادر و خاص بوده و تاکنون با این تعداد نفر بیمار در اورژانس اتفاق نیافتاده بوده و تجربه بالا و هماهنگی خوب میان تیم پرستاری و پزشکی موجب شد تا شلوغی اورژانس مدیریت شده و به امور درمانی تمام بیماران رسیدگی شود.

دکتر حسین سلیمانی در پایان از زحمات و تلاش تمامی پرسنل بخش اورژانس به خاطر ارائه خدمات مطلوب در چنین شرایط بحرانی تقدیر و تشکر نمود .