previous pauseresume next

موفقیتی دیگر در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی اصفهان

نخستین عمل درمان صرع با الکترودهای عمقی درکشور‌

نخستین عمل جایگزینی الکترودهای عمقی درلب گیج گاهی مغز در مرکز صرع بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان با موفقیت انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی آیت الله کاشانی: بانویی ۳۰ ساله که مدت ها از بیماری صرع غیر قابل کنترل رنج می برد و هیچ کدام از داروهای ضد صرع اثربخش نبود تحت این عمل موفقیت آمیز قرار گرفت.

جعفر مهوری رئیس بخش صرع مرکز افزود: در این عمل چهار ساعته با تشخیص کانون اولیه صرع که در ۲ طرف ناحیه گیج گاهی قرار داشت برای تشخیص قطعی در هر ۲ ناحیه الکترود گذاری شد.

 جراح مغز و اعصاب و فوق تخصص جراحی صرع بیمارستان کاشانی اصفهان هم گفت: در این عمل موفقیت آمیز، لکترودهای عمقی با استفاده از دستگاه نورو نویگیشن یا دستگاه رهیابی عصبی به طرف مرکز احتمالی کانون صرع هدایت و سپس امواج غیرطبیعی در بخش ثبت شد.

هوشنگ معین افزود : تشخیص کانون های عمقی و متعدد بیماری صرع و امکان تشخیص کانون هایی که ضایعه آشکار در MRI ندارند از مهمترین کاربردهای نخستین عمل درمان صرع با الکترودهای عمقی است.

وی گفت : با استفاده از این روش نوین ۸۰ درصد کانون های عمقی و ۲ طرف گیج گاه را پزشک به راحتی تشخیص می دهد.

جراح مغز و اعصاب و فوق تخصص جراحی صرع بیمارستان کاشانی اصفهان افزود: با دستیابی به روش جدید الکترود گذاری می توان در صورت حمایت مسوولان بیش از ۵هزار بیمار مبتلا به بیماری صرع در کشور که نیازمند الکترود گذاری عمقی هستند درمان کرد.