previous pauseresume next

ششمین جلسه هیات مدیره خیریه حضرت ابوطالب (ع) مرکزآموزشی درمانی آیت الله کاشانی

ششمین جلسه هیات مدیره خیریه حضرت ابوطالب (ع) مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی در روز یکشنبه ۷ شهریور سال ۹۵ در سالن جلسات حوزه ریاست مرکز برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه دکتر محمد جاودان ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از حاضرین در جلسه از قول همکاری استاندار اصفهان در جهت تامین بدهی دستگاه ام آر آی خبر داد و گفت : استاندار اصفهان در روزهای اخیر از بخش ام آر آی بیمارستان بازدید نمودند و در پایان این بازدید قول مساعدت و معرفی تعدادی خیر به منظور تامین مقداری از بدهی خرید دستگاه مذکور را دادند.

وی در ادامه به بدهی بیمه ها به بیمارستان اشاره کرد و بیان کرد : با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد مراجعین بیمارستان بیماران تصادفی و حوادثی می باشند ، متاسفانه هزینه های آنها توسط بیمه ها به موقع پرداخت نمی شود و این موضوع مشکلاتی برای مرکز بوجود آورده است و امید داریم با پیگیری های مسئولین دانشگاه و وزارت بهداشت این موضوع هرچه سریعتر حل شود.

در این جلسه از طرف اعضای هیات مدیره خیریه حضرت ابوطالب (ع) پیشنهاد شد که مددکاری بیمارستان حداکثر کمک به بیماران بی بضاعت و نیازمند را داشته باشد و درصدی از سهم فرانشیز این بیماران با هماهنگی مسئولین مرکز از سهم خیریه داده شود.