previous pauseresume next

درخشش بانوان ورزشکار مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی در جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

بانوان ورزشکار مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی با درخشش خود در جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی توانستد مقام های متعدد این مسابقات را کسب کنند.

 

به گزارش مسئول ورزش بانوان بیمارستان : در بیست و یکمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در رشته های تنیس روی میز به صورت انفرادی و تیمی و آمادگی جسمانی موفق به کسب مقام شدند که اسامی آنها به شرح زیر می باشد:

 

مقام دوم تنیس روی میز : خانم زهرا پور محمدی

مقام سوم تنیس روی میز : خانمها اقدس رضاپور –زهرا پورمحمدی –آذرخش سلامی

مقام سوم آمادگی جسمانی : خانم مریم سعادتی