previous pauseresume next

جلسه هیئت مدیره خیریه حضرت ابوطالب (ع) مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی برگزار شد

جلسه هیئت مدیره خیریه حضرت ابوطالب (ع) مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی در روز یکشنبه سوم مرداد ماه سال ۹۵ با حضور اعضای اصلی در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد. در این جلسه پیشنهاداتی از طرف هر کدام از اعضاء در جلب مشارکت خیرین جدید در این مرکز ارائه شد و مقرر گردید مقدمات خرید یک دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس از طرف تیم مدیریتی مرکز با همکاری خیرین انجام گردد .