previous pauseresume next

تجلیل از آزاده شاغل در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی از آزاده شاغل در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی تجلیل بعمل آمد.

دکتر حسین سلیمانی مدیر مرکز به همراه جمعی از مسئولین ، در روز سه شنبه ۲۶ مرداد همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی و گرامیداشت این روز از آقای محمدصادق آقابابایی ، آزاده شاغل در واحد دبیرخانه مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی ، با اهدای گل تجلیل بعمل آوردند .