previous pauseresume next

برگزاری اردوي خانوادگی یک روزه چادگان

به همت روابط عمومي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني ، اردوي یک روزه فرهنگي تفريحي ، ويژه كاركنان بیمارستان به همراه خانواده ، برگزار گرديد.

در اين اردو که در روز پنجشنبه ۸  مهر ماه سال ۹۵ برگزار گردید ، ابتدا زیارت امام زاده احمدرضا در برنامه قرار گرفت و بعد از آن شرکت کنندگان در اردو در منطقه زیبای دهکده تفریحی زاینده رود حضور یافتند و پس از صرف نهار در این منطقه ، در بازگشت به اصفهان از سد زاینده رود بازدید بعمل آوردند .