previous pauseresume next

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

صبح روز دوشنبه ۲۱ تیر سال ۹۵ دکتر طلوعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این بازدید که به منظور بررسی و رفع مشکل تعرفه های بخش مانیتورینگ صرع انجام شده بود ، دکتر حمیدرضا طلوعی معاون درمان دانشگاه جلسه ای با حضور دکتر جهانگرد معاون مدیر مالی دانشگاه در امور درآمدی و دکتر اکبری رئیس اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و جمعی از مسئولین بیمارستان تشکیل داد و رفع مشکل موجود و قرار گرفتن خدمات این بخش را تحت پوشش بیمه ها خواستار شد.

شایان ذکر است تعرفه های بخش مانیتورینگ صرع جزء تعرفه های ستاره دار در کتاب ارزشهای نسبی می باشد که متاسفانه تحت پوشش بیمه نبوده و با توجه به رایگان بودن این خدمات از طرف بیمارستان برای بیماران، هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد ریال در ماه بر هزینه های بیمارستان تحمیل می گردد.