previous pauseresume next

بازدید مدیر کل امور اجتماعی استانداری از مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

به منظور بررسی و ارزیابی برنامه تحول نظام سلامت جناب آقای ابراهیمی مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری اصفهان به همراه تعدادی از کارشناسان این اداره از مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز در ظهر روز یکشنبه ۲ اسفند ۹۴ جناب آقای ابراهیمی مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری اصفهان در مرکز کاشانی حضور یافت و در ابتدا به همراه مدیر بیمارستان جناب آقای دکتر سلیمانی از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نموده و از نزدیک از نحوه ارائه خدمات به بیماران در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت قرار گرفتند.

در ادامه ایشان در جلسه خیریه حضرت ابوطالب (ع) مرکز کاشانی که در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار گردید شرکت نمود و اظهار داشت با توجه به اینکه بخش اعظم بیماران تصادفی اورژانسی جذب این بیمارستان می شود ، می بایست از طرف خیرین و خیریه ها ، اورگانهای دولتی و مردم بیشتر مورد حمایت قرار گیرد .