previous pauseresume next

بازدید تیم مدیریتی از کارخانه تولید مواد مصرفی پزشکی

تیم مدیریتی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی از یک کارخانه تولید تجهیزات مصرفی پزشکی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، به منظور آشنایی با روند تولید تجهیزات مصرفی پزشکی و بررسی کیفیت کالای تولیدی ، تعدادی از مسئولین اداری و درمانی بیمارستان با حضور در یکی از کارخانه های اصفهان از خط تولید محصولات آن کارخانه بازدید نمودند.