previous pauseresume next

افتتاح ساختمان طرح توسعه اورژانس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی آیت اله کاشانی

نا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی آیت اله کاشانی ساختمان طرح توسعه اورژانس  با حضور وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی و استاندار محترم  استان و رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین مرکز افتتاح گردید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان در ۴ طبقه، ساخته و تجهیز شده است.طرح توسعه این بیمارستان شامل بخش های اورژانس جدید، پاراکلینیک، تصویربرداری پیشرفته و ام آر آی و ۱۰ اتاق عمل جدید است. گفتنی است با بهره برداری از این طرح های توسعه ای در مساحت ۸۴۰۰ متر مربع و در مجموع ۸۰ تخت جدید به ظرفیت بیمارستان آیت الله کاشانی اضافه شد.

لازم به ذکر است مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی که یکی از مراکز مهم ترومای استان اصفهان است، قدمتی نزدیک به یک قرن دارد و در طرح تحول سلامت، ۷۰ درصد از فضای آن، بهسازی و نوسازی شده است.